You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Helista: 5276050
Oleme avatud: Tööpäeviti 11:00-18:00
Seoses suure töömahuga ei toimu toitude komplekteerimist ajavahemikul 11:30-13:00. Tellitud toidu väljastamine toimub ainult Ringtee Ärikeskuses, asukohaga Kalevi 26, Kuressaare
  • Teie ostukorv on tühi!

Kasutustingimused

Üldtingimused

 

Käesolevad OÜ Päevakas e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad OÜ Päevakas e-poest ostmisel internetiaadressilt www.paevakas.ee. Toodete müüja on OÜ Päevakas (edaspidi: Müüja), aadress Kalevi 26, Kuressaare 93815, registrikood 14758829, e-posti aadress info@paevakas.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.

 

Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.paevakas.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

 

Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

 

E-poes olevate toodete pildid on illustreerivad.

 

Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

Tellimuse esitamine/vormistamine

 

Tellimusi saab e-poest esitada, kas registreeritud Kliendina sisse logides või registreerimata Kliendina.


Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.


Alkohoolseid ja alkoholivaba õlut, siidrit jt tooteid müüakse ainult täisealistele klientidele, kelle vanust kontrollitakse tellimuse üleandmisel.


Klient kontrollib ostukorvis oleva toote/tooted ja kui tellimuses ei esine vigu (mittesoovituid kaupu, koguseid vms) suundub Klient kassasse. Kui aga esineb vigu saab Klient neid ise korrigeerida eemaldades või lisades tooteid ja koguseid.


Klient sisestab tellimuse kellaaja, millal ta soovib tellimuse päeval tellimust kätte saada.


Tellimuse esitamisest minimaalselt 30 minutit (ajavahemikul 11:45-14:00 ei toimu toitude komplekteerimist) enne soovitavat tellimuse väljastusaega. 


Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest kas a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega c) tellimuse kättesaamisel sularahas. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile.

 

Pärast pangalingiga tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

 

Tellimuse ja makse (kui teostatakse makse tellimuse esitamisel) kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja.


Kui Klient avastab peale tellimuse kinnitamist, et tellimuses esineb vigu tuleb kohesel ühendust võtta Müüjaga, kas e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite teel või kontakteerudes vastava restoraniga telefoni teel, kus tellimus esitati.


Müüja alustab tellimuse täitmist kui Klient on tellimuse kinnitanud.


Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kogus, mida Kliendil on võimalik tellida.


Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Klienti, kas e-kirja või telefoni teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).


Toote hind ja maksevõimalused


Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.


Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.


Klient tasub tellimuse eest a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega c) tellimuse kättesaamisel sularahas. Kui tasutakse tellimuse eest Müüja poolt pakutud maksekeskkondades, võib tellimuse maksumusele lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Swedbank AS turvalises keskkonnas.


Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. 

 

Tellimuse kättesaamine ja kontroll


Tellimuse kätte saamiseks tuleb klient selleks ettenähtud drive-in väljastusalale, mis asub Kalevi 26, Kuressaare OÜ Päevaka söökla juures ja on vastavalt tähistatud või kulleriga (nt taksoga) tellimuses näidatud aadressile.


Kohale jõudmisest teavitab klient e-poodi helistades telefonil +372 527 6050.


Tellimuste väljastamine toimub vastavalt söökla lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste väljastamises ja lahtiolekuaegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.paevakas.ee.


Tellimused on kättesaadavad alates tellimuses määratud kättesaamise ajast.


Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba, elamisluba) või nime ja tellimuse numbri esitamisel.


Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.


Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on Müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.


Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni. Kui Klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajaks, peab ta arvestama võimaliku kvaliteedi langusega (toit ei pruugi olla enam nii värske või soe vms). Kui Klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).


Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus loobuda tellimusest ainult juhul, kui tellimuses esinevad puudused (rikutud kaup või vale kaup jms).


Tellimuste kättesaamine kulleriga

 

Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kellaaeg ja määrata aadress. Tellimuste kohale toimetamine kulleriga toimub tellimuse esitamise päeval vastavalt lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste kättesaamises kulleriga või restoranide lahtioleku aegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.paevakas.ee

 

Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu 4 € Kuressaare piires (sisaldab käibemaksu). 

 

Kullerteenust on võimalik kasutada Saare maakonna piires, toidu tellimisel väljaspool Kuressaare linna toimub transpordi eest tasumine vastavalt taksomeetri näidule.

 

Transpordi hind ei sisaldu tellimuse hinnas ning transpordi eest maksab klient kullerile (taksojuhile) eraldi.

 

Juhul kui klient soovib tellitud toodete kätte toimetamist kulleriga, annab klient e-poele õiguse edastada kliendiandmed kullerile. Edastatud andmeteks võivad olla: kliendi nimi, tarne aadress, telefoninumber, tellimuse maksumus jms info, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.


Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel Kliendi asukohta või muutub muu Kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud. Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

 

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument) ning kulleril on õigus kontrollida tellimust vastu võtva isiku isikut tõendavat dokumenti. Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on kulleril õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

 

Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus loobuda tellimusest ainult juhul, kui tellimuses esinvad puudused (rikutud kaup või vale kaup jms).

 

Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata Müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse Klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus tellimusest loobuda ning Müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).


Toodete kontroll


Tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele. Mittevastavatest toodetest (nt rikutud tooted, mittetellitud tooted jms) teavitatakse e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite või telefoni teel viivitamatult Müüjat ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne mittevastavus.


Lepingust taganemine, toodete tagastamine ja tagasimaksed

 

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.

 

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas kiiresti riknevad tooted nagu selleks on valmistatud toit.

 

Kui kaup ei vasta tellimusele tuleb Müüjat sellest viivitamatult teavitada kohe kauba kättesaamisel e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite või telefoni teel ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne puudus. Mittevastava tellimuse väljavahetamise või tagastamise kulud kannab Müüja.

 

Kui kaup ei vasta tellimusele on Kliendil õigus nõuda tellimuse välja vahetamist või nõuda tagasimakset.

 

Tagasimaksed, mida Müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse vastavalt Müüja poolt. Tagasimaksed tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

 

Tellimuse tühistamine

 

Tellimust on võimalik tühistada, kui Klient võtab ühendust Müüjaga e-posti teel drive-in@paevakas.ee või helistades enne, kui Müüja on tellimuse komplekteerinud. Kui tellimuse komplekteerimist on juba alustatud, tellimus on juba valmis, pole võimalik tellimust tühistada.

 

Pretensioonide esitamise õigus

 

Mittenõuetekohase tellimuse korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile drive-in@paevakas.ee, sotsiaalmeedia kanalite kaudu või telefoni teel. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

 

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

 

Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajja.