You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Helista: 5276050
Oleme avatud: Tööpäeviti 11:00-18:00
Seoses suure töömahuga ei toimu toitude komplekteerimist ajavahemikul 11:30-13:00. Tellitud toidu väljastamine toimub ainult Ringtee Ärikeskuses, asukohaga Kalevi 26, Kuressaare
  • Teie ostukorv on tühi!

Isikuandete töötlemine

Kliendi isikuandmete töötlemine


Müüja tagab Kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.


Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:


e-poest esitatud tellimuse täitmine;

kliendi päringutele vastamine;

õigustatud huvi;

müügistatistika koostamine;

e-poe teenuste haldamine ja arendamine.


Müüja rakendab kõiki meetmeid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.


E-poest külalisena ostmisel registreeritakse Kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress.

 

E-poest külalisena ostu sooritanud Klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.


Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda Kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Vastavad taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel drive-in@paevakas.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlus rahuldamata, kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.


Müüjal on õigus e-poest registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel Kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.


E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ Päevakas. OÜ-l Päevakas on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. E-poe isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.


Juhul, kui Klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel Kliendi õiguseid, on Kliendil õigus pöörduda OÜ Päevakas poole e-posti teel drive-in@paevakas.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.


Küpsiste kasutamine


E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda Kliendile paremat kasutajakogemust.


E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:


seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles Kliendi valikuid e-poes;

esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata Kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.


Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla Kliendile kättesaadavad.


Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe www.paevakas.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid